Hofseth BioCare ASA kjem gjennom sin advokat med klare høyringssvar vedrørande ny ferjerute 22, Brattvåg – Dryna, frå 28. august i år. Verksemda er bekymra med tanke på fleire moment i ein avtale som er inngått med Torghatten Nord AS.