Magnar Reiten har skote 325 hjort på 40 år. Han var ikkje gamle guten då han fekk vere med onkelen Kjartan på sin første hjortejakt, men då vart han biten av basillen. I år har det blitt 14 hjortar som har falle etter skot frå børsa til Reiten, som i år har jakta på Gangstad.