GassROR IKS har betalt 20 mill. kroner til nytt felles akuttsjukehus på Hjelset i Molde. Dette er den største enkeltutbetaling nokonsinne frå det interkommunale selskapet.