Frå måndag kan innbyggarar i Molde hente hurtigtestar på rådhuset i Molde og på servicekontora i Midsund og Eidsvåg. På kveldstid og helg kan testane hentast på sjølvteststasjonen på Reknes.