– Denne beslutninga har vore krevande å ta, men eg har i dag valt å levere min oppsigelse i stillinga som administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, seier Øyvind Bakke, avtroppande administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal.