Heidi Nilsen er konstituert som administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal. I det ekstraordinære styremøtet i dag vedtok styret at viseadministrerande direktør, Heidi Nilsen, trer inn i rolla umiddelbart.