Helse Møre og Romsdal hevar beredskapen frå grønt til gult nivå. Dette skjer på grunn av den auka belastning på sjukehusa, mange innlagde med Covid-19 og vurdering av den totale personell-situasjonen.