Dei siste dagane har det vore ein auke i innleggingar ved sjukehusa i Kristiansund og Molde på grunn av covid og andre infeksjonar.