Stortingsrepresentant Helge Orten (H) frå Midsund har fått svar på spørsmålet han stilte om samanslåing av kommuner.