No må regjeringa ta til å lytte og ta inn over seg konsekvensane av det som skjer langs kysten. Det skriv stortingsrepresentant Helge Orten frå Midsund på sosiale medier. Han viser til reportasjen om at alle arbeidarar på Romsdal Processing AS blir permitterte frå nyttår.