I 2020 var det 1.928 unge i Møre og Romsdal som verken var i utdanning eller i arbeid, og som ikkje hadde fullført vidaregåande utdanning.