Fylkestinget innvilga i vår 50 millionar kroner ekstra til drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Møre og Romsdal. Desse midlane er no fordelte, og 42 millionar går til ny asfalt. Resten går til andre naudsynte drift- og vedlikehaldsformål. Det blir ingen ny asfalt til fylkesvegen i Midsund.