Skal du på hytta i påskeferien må du hugse å ta med deg nye batteri til røykvarslarane. Det melder Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Tidleg varsling er det viktigaste tiltaket når det gjeld brannsikring, og dette gjeld spesielt på hytter og fritidsbustader som ligg avsidesliggande til.