Kollektivselskapet FRAM gjer seg klar for å starte ruteendringsprosessen 2023. No ber dei om innspel frå innbyggarane i fylket.