Tradisjon tru inviterer handballgruppa til handballfest for alle frivillige i kiosk, sekretæriat, dommarar, seniorspelarar, trenarar og lagleiarar med følgje, som takk for innsatsen.