Ein cup der dei yngste har gleda seg til endeleg å fylle 12 år, for å få lov til å vere med. Ein cup der klubben i forkant har selt kilosvis med dopapir og tørkerullar for at alle skal ha like moglegheiter, uansett økonomi, til å kunne vere med. Eit samhald og engasjement andre klubbar berre kan drøyme om.