I løpet av nattetimar har nokon skrive namn på fleire skilt på Otrøya. Namna er skrive på amatørmessig måte og med svart maling på fleire av skilta som har mangla synlige bokstavar i lang tid. Lokalavisa har tidligare skrive om skilta i øysamfunnet, og fleire har fått trykk som viser riktig namn.