Frå måndag 6. september går barne- og ungdomsskulane i Molde over til gult beredskapsnivå innandørs. Det er kommuneoverlege Cato Innerdal som i dag har fatta det lokale vedtaket.