Søndag 23. oktober fekk 9-åringane i kyrkjelyden utdelt Barnesalmeboka! Det var ni flotte barn frå 2013-kullet som møtte opp til gudsteneste. Dei skulle få oppleve ei litt alternativ gudsteneste, med bønevandring og prøving av orgelet for den som ville.