Eit stort fleirtal av elevane på dei offentlege vidaregåande skulane i Møre og Romsdal seier at dei har eit godt læringsmiljø; dei trivst og får god støtte frå lærarane.Men spesielt på to område er det ein urovekkande utvikling.