Transportkomiteen på Stortinget gav tysdag sin innstilling til statsbudsjettet for 2022. Der slåast det fast at ferjeprisane skal reduserast med 30 prosent frå nyttår.