Gassror IKS set av 3 millionar kroner til aktivitet og utviklingstiltak for lag, foreiningar og organisasjonar. Første av tre søknadsrunder har søknadsfrist 1. februar klokka 12.00.