Styret i GassROR IKS har i styremøte 15. februar 2023 gjort vedtak om å dele ut støtte på 14 millionar kroner til utvikling av Molderegionen. Lokalt får Midsund IL 1.500.000 kroner i ekstra tilskot til ferdigstilling av Midsundtrappene.