Gamlemotorens dag, som skulle arrangerast 31. juli, er avlyst. Arrangøren håper å kunne arrangere neste sommar.