Møre og Romsdal fylke og Rogaland toppar lista over tal på fødde barn per kvinne.