Fylkesutvalet løyver ein million kroner til frivilligsentralane i Møre og Romsdal. Pengane skal gå til å kjøpe inn mat og andre forbruksartiklar, som blir delt ut til dei som treng det mest.