Fylkesutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune ber samferdselsministeren/regjeringa svare på om utgreiingane for konsept- og traséval for ferjefri og oppgradert E39 Molde-Ålesund er gjort på eit fagleg og uhilda grunnlag. Dette med bakgrunn i ein reportasje i avisa Tidens Krav nyleg.