Når Fylkesutvalet onsdag skal gi sin uttale om nye områder for fornybar energiproduksjon til havs, ønsker Senterpartiet å gi ein uttale med eit endå sterkare fokus på å verne om fiskeressursane.