Øysamfunnet Midsund får svi kraftig for Fylkestinget sine innsparingar på ferjedrift. På dagens møte vart det vedteke at både Solholmen-Mordalsvågen og Dryna-Brattvåg får kutt i rutetilbodet.