Kva skal vi i Møre og Romsdal meine om prioriteringar i ny Nasjonal transportplan? No blir kommunar og andre relevante aktørar bedt om å komme med innspel. Og det hastar. Frist for innspel er sett til fredag 5. mai.