Digitale læremiddel skal ha ein naturleg plass i skolekvardagen til elevane, men oppdaterte, trykte læremiddel er framleis målet.