Møre og Romsdal fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) startar eit treårig prosjekt for å oppdatere kunnskapen om geologi og mineral i Møre og Romsdal.