Gjennom prosjektet Smartare transport, har Møre og Romsdal fylkeskommune saman med ei rekke samarbeidspartnerar, jobba fram eit godt grunnlag for korleis vi i framtida kan få sjølvkøyrande fartøy for persontransport på sjøen i bynære område.