Møre og Romsdal fylkeskommune bidreg med økonomisk støtte i samband med flyktningkrisa i Ukraina.