Fylkesordførar Tove-Lise Torve ber den nye Mørebenken sette av tid til faste, årlege møtepunkt med fylkeskommunen.