Korleis kan vi saman arbeide for å skape ei tryggare og meir inkluderande russefeiring? No arrangerer fylkeskommunen, saman med Ålesund kommune, eit informasjonsmøte der dette er temaet.