Fylkeskommunedirektøren foreslår investeringar rundt om i fylket for til saman 7,2 milliardar kroner i perioden 2022-2025.