Fylkeskommunedirektøren seier at Møre og Romsdal fylkeskommune er i ein svært alvorleg økonomisk situasjon.