Kostnadane for drift av kollektivtrafikk har det siste året skote i veret. No foreslår fylkeskommunedirektøren ein takstauke i 2023 på fire prosent for både buss og hurtigbåt.