Frivilligsentralen i Midsund er i ferd med å organisere seg, både når det gjeld lokalitetar og opningstider. Nytilsett leiar, Hilvi Auerdahl (50), inviterer til informasjonsmøte onsdag 15. februar klokka 18.00 på Midsund bibliotek. Her er alle velkomne, og Auerdahl vil gjerne ha mange innspel.