No kan frivillige lag og foreiningar søke støtte for å markere Frivilligheita sitt år. I ei heil veke til endes kan frivillige lag og foreiningar få vise seg fram med aktivitetar og arrangement, med støtte frå fylkeskommunen.