No kan frivillige lag og organisasjonar søke om tilskot til aktivitetstilbod for flyktningar i Møre og Romsdal.