I dei siste vekene før hauststormane og vinteren kjem til Nordmøre og Romsdal inviterer friluftsrådet privatpersonar, skular, barnehagar og andre lag og foreiningar til å stikke ut og plukke søppel i nærmiljøet. Samtidig som du bidreg til å ta vare på naturen, kan du tjene ein god slant med pengar til klubb- eller klassekassa.