Det vart sett fleire personlege rekordar på Midtsommer-stevnet i Lillehammer i helga. Både Oliver Hole og Moritz Miltz forbetra tidene sine, som var fokuset for 17-åringane på dette nasjonale friidrettsstemnet med 384 deltakarar.