Til helga markerast det over heile landet at styresmaktene har opna opp for all idrettsaktivitet utan avstandskrav for både barn, unge og vaksne gjennom kampanjen "Tilbake til idretten". I Midsund skjer det mykje kring fotballkampen mellom Midsund og Vestnes Varfjell i 4. divisjon for menn.