På eit ekstraordinært styremøte i Midsund IL, fotballgruppa, vart det beslutta å terminere kontrakta mellom Midsund IL og hovudtrenar Arnt Erik Aspås Brakstad. Dette betyr at Aspås Brakstad ikkje vil leie eller spele for Midsund den resterande delen av sesongen.