4. juli fekk 9265 søkarar tekstmelding og e-post med tilbod om skuleplass i vidaregåande neste skuleår. Fristen for å svare om dei vil ha plassen er 17. juli. Fylkeskommunen oppmodar søkarane om å svare på skuletilbodet innan fristen.