4. juli fekk 9.375 søkjarar sms og e-post med tilbod om skuleplass i vidaregåande neste skuleår. Det er færre som står heilt utan tilbod enn i fjor.