23. september skal kommunestyret behandle Helse- og omsorgsplan 2021-2023. Samtidig vil saka «Omstillingstiltak for sektor helse og omsorg for å komme i økonomisk balanse» bli lagt fram til behandling.