Samferdselsutvalet sa onsdag ja til å ta over eigarskapet for veglysanlegg langs 160 km. fylkesveg i Møre og Romsdal.